Helsingin HO 08.09.1983 1119

Bouppteckning - Perunkirjoitus

Försummelse att uppgöra bouppteckning inom stadgad tid var inte belagd med straffpåföljd, då skyldigheten sedermera uppfyllts.

Omröstning

Laiminlyöntiin toimituttaa perunkirjoitus säädetyssä ajassa, kun perunkirjoitus sittemmin on toimitettu, ei katsottu liittyvän rangaistusseuraamusta.

Äänestys

Läsnä: Raula, C.Kuhlefelt ja Korhonen (apuj. erim.) Esittelijä: Söderholm
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.