Helsingin HO 29.06.1983 584

Vahvistuskanne - Asumuserotuomion raukeaminen

Uudenmaan lääninverovirasto, joka velkojana katsoi itsellään olevan oikeussuojan tarpeen, vaati vahvistuskanteella todettavaksi, että puolisoiden asumuserotuomio oli AL 69 a §:n 4 momentin nojalla rauennut.

KO hylkäsi kanteen näyttämättömänä.

HO, kun verotusmenettelyssä yksityisoikeudellisia riitakysymyksiä voidaan huomattavassa määrin ratkaista ennakkokysymyksinä ja kun asumuseron raukeamisen vahvistaminen vaikuttaisi laajalti muuhun kuin siihen valtion edun turvaamiseen, mistä kanteessa oli kysymys, katsoi, ettei lääninverovirastolla ollut riittävää oikeudellista tarvetta vahvistuskanteen ajamiseen ja jätti kanteen tutkimatta.

Ään.

Läsnä: Mälkki, Kesä, Vilkama, Jalonen ja Tornivuori (apuj.)

Esittelijä: Ruikka

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.