Helsingin HO 12.01.1983 238

Vuokran alentaminen - Haaste

RO: A oli vuokrannut 7 m2:n suuruisen pihamökin B:lle 300 markan kuukausivuokrasta. A oli vaatinut B:n velvoittamista suorittamaan maksamatta jätetyt vuokrat yhteensä 1.860 markkaa laillisine korkoineen ja B:n velvoittamista muuttamaan heti huoneistosta häädön uhalla. B oli haastetta ottamatta vaatinut vuokraa alennettavaksi 120 markaksi kuukaudessa pitäen mainittua määrää kohtuullisena käypänä vuokrana kysymyksessä olevasta huonokuntoisena pitämästään huoneistosta. AO oli tuomiossaan velvoittanut B:n suorittamaan maksamatta jätetyt vuokrat vaaditulla tavalla ja jättänyt vuokranalennuskanteen tutkimatta, koska vaatimus oli esitetty haastetta ottamatta.

B haki muutosta.

HO: Ei muutosta.

Läsnä: Poukka - Lakovaara - Mäki - Pohjola - Kaarni Esittelijä: Husso

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.