Kouvolan HO 28.12.1982 1908/82

Muutoksenhaku - Muutoksenhakemus vai ei

Kihlakunnanoikeus oli virallisen syyttäjän syytteestä tuominnut A:n yksin teoin tehdystä kahdesta liikennerikkomuksesta rangaistukseen päätöksestä ilmenevillä perusteilla. Syyttäjä oli asianmukaisesti ilmoittanut tyytymättömyyttä koko kihlakunnanoikeuden päätökseen. Valitukselle säädetyssä määräajassa syyttäjä toimitti hovioikeuteen kirjoituksen, jossa hän pyysi hovioikeutta tutkimaan kihlakunnanoikeuden päätöksen oikeellisuuden, koska poliisin ja siten myös syyttäjän oikeuskäytännön kehittäminen vaati kysymyksessä olevasta ratkaisusta periaatteellisen ennakkotapauksen. Syyttäjä piti kihlakunnaoikeuden päätöstä oikeana, mutta esitti sen muuttamista tarvittaessa myös A:n eduksi. Hoviokeus katsoi, ettei syyttäjän kirjoitus ollut OK 25 luvussa tarkoitettu valitus, koska siinä ei ollut vaadittu muutosta kihlakunnanoikeuden päätökseen. Sen vuoksi ja kun kirjoituksen tutkimiselle ei ollut myöskään muuta laillista perustetta hovioikeus jätti sen tutkimatta.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.