Kouvolan HO 09.12.1982 1181/82

Oikeudenkäyntikulut

Jutussa, jossa virallinen syyttäjä oli vaatinut A:lle ja B:lle rangaistusta varomattomuudesta liikenteessä, A oli vaatinut B:n velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa kihlakunnanoikeudessa.
Syyte A:ta vastaan hylättiin ja B tuomittiin yksin rangaistukseen varomattomuudesta liikenteessä.

Pääsääntöisesti A:lla ei ollut oikeutta saada B:ltä korvausta oikeudenkäyntikuluistaan kihlakunnanoikeudessa (KKO 1958 II 107). Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetusta laista ilmenevän oikeusohjeen mukaan syylliseksi todettu vastaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan hänen syyllisyytensä selvittämiseksi tarpeellisen todistelun kohtuulliset kustannukset. Sen vuoksi ja koska A:n todistajiksi nimeämien henkilöiden kuuleminen oli ollut tarpeen yhteenajon selvittämiseksi sekä koska näiden todistajien palkkioiden yhteismäärää 1.200 markkaa oli syyllisyyskysymyksen ratkaisemiseen liittyvien taloudellisten seuraamusten merkitys huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena, A:lla oli sanotusta pääsäännöstä huolimatta oikeus saada B:ltä korvaus oikeudenkäyntikuluistaan kihlakunnanoikeudessa mainitun todistajainpalkkioiden määrän osalta.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.