Kouvolan HO 17.11.1982 1036/82

Maksuton oikeudenkäynti - Maksuttoman oikeudenkäynnin edun lakkaaminen

A:lla ja B:llä, jotka olivat asianosaisina osituksen moitetta koskevassa asiassa, oli kihlakunnanoikeudessa maksutonta oikeudenkäyntiä myönnettäessä säännölliset ansiotulot. Heillä oli tuolloin mm. moitteenalaisesta osituskirjasta ilmenevä yhteinen pankkitalletus 68.487,67 markkaa, joka muodostui A:n ja B:n kahden kiinteistöosuuden osituksen toimittamiseksi tapahtuneesta myynnistä. B oli ilmoittanut osuutensa talletuksesta maksutonta oikeudenkäyntiä hakiessaan antamassaan vakuutuksessa.

A:n ja B:n katsottiin, erityisesti sanottu talletus huomioon ottaen, vaikeuksitta kykenevän suorittamaan kysymyksessä olevan asian käsittelyn vaatimat menot. Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen edellytys kummankin osalta oli siten puuttunut. Tämän vuoksi hovioikeus, jossa asianosaiset puolin ja toisin hakivat muutosta alioikeuden pääasiassa julistamaan päätökseen, maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 18 §:n nojalla omasta aloitteestaan määräsi, että A:n ja B:n maksuttomien oikeudenkäyntien edut lakkasivat hovioikeuden päätöksen antopäivästä lukien ja velvoitti kummankin kohdaltaan korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut kustannukset.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.