Itä-Suomen HO 16.12.1982 1935/82

Väliintulo oikeudenkäynnissä

Tontinosan lunastamista koskevassa jutussa, jossa osakeyhtiö A oikeutettiin lunastamaan osakeyhtiö B:n omistama tontinosa, B:n osakkeenomistajat olivat RO:ssa vaatineet A:lta PakkolunL 13 §:ään ja RakL 60 §:n 4 mom:iin, sellaisena kuin se oli ennen sen 29.7.1977 annetulla, 1.1.1978 voimaan tulleella lailla tapahtunutta kumoamista, perustuvaa korvausta heille aiheutuvista muuttokustannuksista. Koska osakkeenomistajat olivat perustaneet mainitut haastetta ottamatta tekemänsä vaatimukset sivuväliintuloon, mutta muuttokustannusten korvaamista koskevat vaatimukset olivat sellaisia itsenäisiä tontinosan lunastamista koskevan jutun asianosaisten vaatimuksista poikkeavia vaatimuksia, joita mainituilla osakkeenomistajilla ei ollut ollut oikeutta OK 18 luvun 1 §:n nojalla sivuväliintulijoina esittää, HO hylkäsi sanotut sivuväliintulovaatimukset ja poisti RO:n lausunnon muuttokustannusten korvaamisesta.

KKO:1965-II-63

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.