Vaasan HO 12.06.1981 722/81

Menettämisseuraamus - Menettämisseuraamuksen vaatiminen, kun virallinen syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen

Virallinen syyttäjä oli, katsottuaan 16 vuotiaan A:n syyllistyneen nuorena henkilönä yksin teoin tehtyihin luvattoman pyyntivälineen käyttämiseen ja luvattomaan kalastamiseen, tehnyt asiassa nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 2 §:n 1 momentin nojalla syyttämättäjättämispäätöksen. Kihlakunnanoikeudessa virallinen syyttäjä kuitenkin vaati sen seikan toteamista, että A oli tehnyt yllä mainitun teon ja että hänet tämän vuoksi julistetaan menettämään valtiolle takavarikoidut harrilauta ja siinä käytetyt perhot.

Kihlakunnanoikeus katsoi, että virallinen syyttäjä oli tehdessään syyttämättäjättämispäätöksen tehnyt ratkaisun, jota voitiin pitää toimenpiteistä luopumisena, eikä kihlakunnanoikeuden asiana ollut syyttäjäntämän sisältöisen ratkaisun jälkeen vahvistaa tuomiolla syyttäjän päätöstä sen suhteen, oliko A syyllistynyt väitettyyn rikokseen. Tämän vuoksi kihlakunnanoikeus jätti vaatimukset tutkimatta.

Hovioikeus katsoi, että se seikka, että virallinen syyttäjä oli mainitun lainkohdan nojalla päättänyt olla syyttämättä A:ta, ei estänyt häntä panemasta juttua vireille vaatiakseen menettämisseuraamusta. Koska virallisen syyttäjän vaatimuksia ei olisi pitänyt kihlakunnanoikeuden mainitsemilla perusteilla jättää tutkimatta, hovioikeus palautti jutun kihlakunnanoikeuteen ilmoituksetta uudelleen käsiteltäväksi.

Ks. EOA:n päätös n:o 1545 27.8.1976 (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus v. 1976 s. 65)

TurHO:n päätös T:580, A:8.6.1971

Lahti, Raimo: Toimenpiteistä luopumisesta rikosten seuraamusjärjestelmässä, SLY:n julk. A-sarja N:o 106, 1974 s. 343-351 ja 522

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.