Rovaniemen HO 27.08.1981 522/81

Muutoksenhaku - Valituskirjelmä

A oli lähettänyt valituksen sähkösanomana, joka oli siihen tehdyn merkinnän mukaan saapunut RO:n kansliaan määräajassa.
Määräajan jälkeen A oli lähettänyt RO:n kansliaan allekirjoitetun valituskirjelmän. HO katsoi, että sähkösanomaa oli huomioon ottaen oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n säännös pidettävä oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuna valituskirjelmänä.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.