Itä-Suomen HO 22.05.1981 PÄ-511/81

Ulosottolaki - Virka-apu - Hallinta

Kommandiittiyhtiö A oli maistraattiin annetussa kirjoituksessa lausunut, että yhtiö hallitsi vuokrasopimuksen nojalla osuuskunta B:n tontilla leipomoliikkeen harjoittamiseen käytettävää rakennusta sekä että B oli saamansa rakennusluvan nojalla kaivattanut tontilla uudisrakennuksen peruskuopan niin, että autoliikenne leipomorakennuksen laatikkovarastolle ja pakkaamolle oli estynyt ja leipomotuotteiden asianmukainen kuljetus siten käynyt mahdottomaksi. Sen vuoksi A oli vaatinut, että maistraatti velvoittaisi B:n täyttämään peruskuopan siltä osin kuin se esti pääsyn kyseisiin leipomon tiloihin. Maistraatti, koska rakennustoimenpide oli ainakin osittain estänyt leipomorakennuksen asianmukaisen käyttämisen, päätöksessään UL 7 luvun 14 §:n 1 mom:n nojalla velvoitti B:n sakon uhalla ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että autoliikenne leipomorakennuksen sanottujen tilojen oven edustalle saattoi turvallisesti tapahtua.

Koska B oli kaivattanut sanotun peruskuopan laillisen rakennusluvan nojalla eikä maistraatin näin ollen olisi, kun siitä aiheutuvaa haittaa A:n leipomoliikkeelle ei ollut pidettävä sellaisena, ettei liiketoiminnan jatkaminen kysymyksessä olevassa liikehuoneistossa olisi enää kohtuudella ollut mahdollista, pitänyt myöntää haettua virka-apua, HO, kumoten maistraatin päätöksen, hylkäsi A:n hakemuksen.

Ks. KKO:1927-II-25, KKO:1933-II-314, KKO:1957-II-80 ja KKO:1943-II-62.

P.G. Koski: Hallinnan oikeussuojasta. LM 1947, s. 617- 633

R.A. Wrede: Ulosottotoimi, s. 550-557

Tauno Ellilä: Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano, s. 315-323

Tauno Ellilä: Ulosotto-oikeuden yleiset opit, s. 309- 310

Tauno Ellilä: Täytäntöönpanokeinoista hallinnon alalla, s. 46-56

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.