Itä-Suomen HO 29.05.1981 PÄ-432/81

Haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle

Liikennejuopumuksesta epäilty, joka oli kieltäytynyt oikeuslääketieteellisessä päihdetutkimuksessa tekemästä viittä tutkimusta suorittaneen lääkärin hänen suoritettavakseen määräämää kliinistä koetta, ei katsottu tuolla menettelyllään syyllistyneen rangaistavaan tekoon.

KKO:1978-II-143 sekä I-SHO:n T:PÄ-2056/79 (kortti) ja T:PÄ-1532/80

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämisestä liikennejuopumusta koskevilla säännöksillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (1975 II vp. n:o 110, Asiakirjat A 2, s. 13 ja 20)

Honkasalo: Suomen rikosoikeus. Erityinen osa III, 1962, s. 77

Luntiala: Uusittu liikennejuoppouslainsäädäntö. Tieliikenteen syyllisyys- ja korvauskysymyksiä. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 21, 1977, s. 176

Tirkkonen: Suomen rikosprosessioikeus II, 1972, s. 57- 59

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.