Itä-Suomen HO 22.05.1981 PÄ-409/81

Kavallus - Korko

K, joka oli usean vuoden ajan hoitanut omistamallaan tilalla asuneen ja hänen hyväkseen tilalla työtä tehneen J:n raha-asiat, oli J:n jouduttua sairaalahoitoon nostanut hallussaan olleella J:n säästötilin säästökirjalla tilillä olleita J:n rahavaroja 7., 9. ja 22.8.1974 kolmessa erässä yhteensä 700 mk ja, hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä, oikeudettomasti käyttänyt nuo rahat omiin tarpeisiinsa sekä siten aiheuttanut tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen. K:n sanottua menettelyä pidettiin yhtenä rikoksena ja hänet tuomittiin rangaistukseen RL 29 luvun 1 §:n 2 mom:n nojalla kavalluksesta.

K velvoitettiin suorittamaan anastetuista rahoista maksettavalle vahingonkorvaukselle korkoa 5 prosenttia vaatimishetken ajankohdan mukaan.

Kavalluksen osalta:

Ks. KKO:1946-II-281, KKO:1950-II-315.

Lehtonen - Vikatmaa: Varallisuusrikosuudistus 1972 (Turun yliopiston julkisoikeuden laitoksen Rikos- ja prosessioikeuden julkaisusarja B n:o 1), s. 28-33

Koskinen: Yksitekoisesta rikosten yhtymisestä, s. 137,
145

Salmiala: DL 1953 oik.tap., s. 5

Koron osalta:

Ks. KKO:1935-II-406, KKO:1953-II-113, KKO:1965-II-83

Vrt. I-SHO:n T:PÄ-334/66 ja T:PÄ-2/76.

Ks. Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, s. 283.

Vrt. Vihma: Vahingonkorvauksen korosta. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1898 - 1948 juhlajulkaisu, s. 661.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.