Itä-Suomen HO 22.05.1981 PÄ-196/81

Virkavirhe - Kirjallisen haasteen tiedoksiantaminen - Vahingonkorvaus

Haastemies A, saatuaan B:ltä tiedoksi annettavaksi kirjallisen haasteen ja siihen liittyvän haastehakemuksen sekä oikeaksi todistetun jäljennöksen haastehakemuksesta ja siihen nitomalla kiinnitetyn todistamattoman jäljennöksen haasteesta, oli laiminlyönyt tarkastaa, että C:lle tiedoksi annettu jäljennös haasteesta olisi ollut OK 11 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla oikeaksi todistettu, mistä oli ollut seurauksena, että KO oli OK 11 luvun 21 §:n nojalla jättänyt lainvoimaiseksi tulleella päätöksellään B:n kanteen tutkimatta ja velvoittanut B:n suorittamaan oikeudenkäyntikulujen korvausta C:lle. KO:n hylättyä B:n A:ta vastaan kyseisen laiminlyönnin johdosta ajaman rangaistusvaatimuksen sekä A:ta ja valtiota vastaan ajamat korvausvaatimukset HO on B:n muutoksenhakemuksesta lukenut A:n syyksi kerrotun varomattoman menettelyn, mutta jättänyt hänet RL 3 luvun 5 §:n 3 mom:n nojalla rikoksen vähäpätöisyyden vuoksi rangaistukseen tuomitsematta. Samalla HO, katsoen A:n viaksi jääneen vain lievän tuottamuksen, on velvoittanut valtion, jonka B oli myös haastanut kyseistä virkamiestä koskevaan juttuun vastaajaksi, VahL 3 luvun 2 §:n, 4 luvun 1 §:n 1 mom:n ja 2 §:n 1 mom:n sekä 6 luvun 2 §:n nojalla korvaamaan B:lle tutkimatta jätetyn haasteen tiedoksiantamisesta aiheutuneet kulut, KO:n pöytäkirjanotteen lunastuksesta aiheutuneet kulut ja KO:n B:n C:lle suoritettavaksi tuomitsemat edellä mainitut oikeudenkäyntikulut.

Ks. KKO:1952-II-6 ja KKO:1973-II-36.

Vrt. I-SHO:n T:TU-154/76.

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 4789, A:2.12.1981: ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.