Itä-Suomen HO 04.06.1981 TU-117/81

Määräalan kauppa

Tilasta kahdella kauppakirjalla myytyjen kahden määräalan erottamiseen itsenäiseksi tilaksi ei KaavJL 25 §:n nojalla ollut ollut edellytyksiä ostajan kesäasunnon rakentamista varten kysymyksessä olevalle alueelle tekemän rakennuslupahakemuksen ja poikkeuslupahakemuksen tultua hylätyiksi, minkä vuoksi määräalojen lohkominen oli jätetty sikseen. Koska myyjän oli kauppoja tehtäessä täytynyt ymmärtää, että ostaja oli edellyttänyt määräaloista voitavan muodostaa itsenäinen kiinteistöyksikkö, ostajalla katsottiin sanotun lain 30 §:n 1 mom:n nojalla olevan oikeus saada kaupat puretuiksi.

Ks. KKO: A:19.5.1921 (LM 1921, s. 304 ja 305), KKO:1978-II-11

Pietilä: Kiinteistönmuodostamisoikeus, 1974, s. 60-71

Pietilä: Hallituksen eduskunnalle antamaan osittamisrajoituslainsäädäntöesitykseen sisältyvistä, määräalan luovutuksensaajan oikeusasemaa koskevista ehdotuksista,
LM 1969, keskustelukysymyksiä, s. 205-210

Hyvönen: Määräalan luovutuksensaajan oikeusasemasta, 1970, s. 269-285

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.