Itä-Suomen HO 31.07.1981 PÄ-35/81

Rikosten yhtyminen - Ideaalikonkurrenssi

A oli ilman laillista oikeutta nyrkillä lyömällä pakottanut B:n luovuttamaan hallussaan olleen C:n henkilöauton avaimet itselleen ottaakseen kyseessä olevan auton käyttöönsä. Heti tämän jälkeen A oli mainittua avainta käyttäen ottanut sanotun auton käyttöönsä ja kuljettanut sitä yleisillä teillä alkoholin vaikutuksen alaisena ja ilman asianmukaista lupaa.
Virallinen syyttäjä vaati KO:ssa A:n tuomitsemista rangaistukseen yksin teoin tehdyistä lievästä pahoinpitelystä, moottoriajoneuvon törkeästä luvattomasta käyttöönottamisesta, moottoriajoneuvon kuljettamisesta ilman asianmukaista lupaa ja rattijuopumuksesta. KO jätti syytteen lievää pahoinpitelyä koskevalta osalta tutkimatta, koska asianomistaja ei ollut ilmoittanut sanottua rikosta syytteeseen pantavaksi ja tuomitsi A:n yksin teoin tehdyistä moottoriajoneuvon luvattomasta käyttöönottamisesta,
moottoriajoneuvon kuljettamisesta ilman asianmukaista lupaa ja rattijuopumuksesta. HO katsoi A:n asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella nyrkillä lyömällä pakottaneen B:n luovuttamaan syytteessä mainitut auton avaimet itselleen ja kaikkien A:n syyksi väitettyjen rikosten tapahtuneen yhdellä teolla. Sen vuoksi KO:n, huomioon ottaen RVA 16 §:n 1 mom:n säännös, ei olisi tullut mainitsemallaan perusteella jättää syytettä A:n syyksi väitetyn pakottamiseksi katsottavan rikoksen osalta tutkimatta. Mainituilla perusteilla HO palautti jutun KO:een.

KKO:1978-II-40

Vrt. KKO: A:11.7.1975 n:o 1614.

Koskinen: Yksitekoisesta rikosten yhtymisestä, 1973, s. 227-228

Virolainen: Ne eat judex ultra petita partium, LM 1974, s. 25 ss.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.