Vaasan HO 02.10.1980 460/80

Lapsen elatus - Elatusapu kanteen vireille panoa edeltäneeltä ajalta

Koska vastaaja oli tahallaan vältellyt elatusvelvollisuuttaan, vaikka hänellä oli ollut sen täyttämiseen riittävästi maksukykyä, ja lapselle ja hänen huoltajalleen oli heidän taloudellisen asemansa vuoksi ollut välttämätöntä saada elatusapua, elatusapu tuomittiin näiden erityisen painavien syiden vuoksi lapsen elatuksesta annetun lain 10 §:n 2 momentin nojalla kanteen vireille panoa aikaisemmasta ajankohdasta lukien.

Ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, 1974 vuoden valtiopäivät n:o 90, Asiakirjat I. Esityksen perustelujen mukaan erityisen painavina syinä tulevat kysymykseen esimerkiksi: 1) elatusvelvollisuuden tahallinen välttely,
2) muut vastaajasta johtuneet seikat, joiden johdosta kannetta ei ole voitu aikaisemmin panna vireille,
3) lapsen ja hänen huoltajansa huono taloudellinen asema sekä 4) vastaajan riittävä maksukyky.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.