Kouvolan HO 21.05.1980 282/80

Tuomitun vahvistetun elatusavun korottaminen

Veli J oli asumuseron varalta tehdyssä ositussopimuksessa luopunut vuosina 1965 ja 1966 syntyneille lapsilleen tulevien elatusapujen kuittausta vastaan osuudestaan puolisoiden asunto-osakkeeseen. Vaimo oli näin saanut noin 30.000 markan etuuden, joka lasta kohden oli siten noin 15.000 mk.Itä-Suomen hovioikeus oli 30.9.1976 ottanut huomioon sanotun etuuden ja määrännyt miehen suoritettavan elatusavun 150 markaksi kuukaudessa lasta kohden. Veli J:n veroäyrimäärä vuoden 1978 tuloista oli ollut 46.488. Hänen ansiotulonsa kasvu oli ollut jatkuvaa ja vuonna 1978 noussut yli puolitoistakertaiseksi aikaisemman oikeudenkäynnin yhteydessä esitetystä tuloselvityksestä ilmenevään ansiotasoon verrattuna. Hovioikeus katsoi, että miehen kyky osallistua puheena olevien lasten elatukseen oli olennaisesti parantunut ja korotti elatusavut 300 markaksi. Elatusavun määrää harkittaessa mainittu etuus otettiin huomioon jaettuna koko elatusvelvollisuuden kestoajalle.

KKO:n ratkaisu:

Päätös 9.10.1980 n:o 3699: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.