Itä-Suomen HO 22.04.1980 PÄ-1857/79

Menettämisseuraamus - Vahingonkorvaus

KO oli, hylättyään 10.12.1975 julistamallaan lainvoiman saaneella päätöksellä 28.10.1971 tapahtunutta luvatonta hirven tappamista koskeneen syytteen vanhentuneena, velvoittanut syytetyt yhteisvastuullisesti suorittamaan valtiolle kysymyksessä olleen hirven kaatolupamaksun ja tuominnut heidät yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle hirven arvon.

Koska ainoastaan rangaistukseen tuomittu MetsästysL 64 §:n 2 mom:n mukaan voitiin velvoittaa suorittamaan hirven kaatolupamaksu, KO:n puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin katsottiin tältä osin syyllistyneen virkavirheeseen. Sen sijaan hänen ei katsottu syyllistyneen virkavirheenä pidettävään menettelyyn hirven arvon menetetyksi tuomitsemisen osalta, koska rikoksen tekoaikana kysymys menettämisseuraamuksen vanhentumisesta, josta ei ollut säännöstä laissa, on ollut tulkinnanvarainen.

Asianomistajien käräjätuomariin kohdistamat vahingonkorvausvaatimukset hylättiin heidän valtiolle suorittamansa hirven arvon osalta sillä perusteella, ettei käräjätuomari ollut syyllistynyt virkavirheeseen, ja kaatolupamaksun osalta ennenaikaisina, koska virkamiehen velvollisuus korvata hänen syykseen luetulla virheellään aiheuttamansa vahinko on VahL 3 luvun 2 §:n, 4 luvun 2 §:n (L 31.5.1974) ja 6 luvun 2 §:n säännösten mukaan valtion korvausvelvollisuuteen nähden toissijainen eivätkä asianomistajat olleet edes väittäneet, etteivät he olleet voineet saada korvausta vahingostaan valtiolta.

Ks. I-SHO:n T:PÄ-1934/79.

Konfiskaatio:

Ailio: Esinekonfiskaatio Suomen rikosoikeudessa, s. 50-53, 178-182

Alkio: Menettämisseuraamusten vanhentumisesta käytännön valossa. Tirkkosen juhlajulkaisu, s. 18-30

Grotenfelt: Kommentar till strafflagen, s. 32, 217

Tauno Ellilä: Ulosotto-oikeuden yleiset opit, s. 281,
441

Reino Ellilä: Arvostelu teoksesta Ailio: Esinekonfiskaatio Suomen rikosoikeudessa. LM 1964, s. 1117

Honkasalo: Suomen rikosoikeus. Yleiset opit III, s. 9,
288, 295 ja 307-311

Miettinen, LM 1967, s. 764-767

Salmiala, DL 1967, oik.tap., s. 87-95

Hallituksen esitys 130/1972, s. 6-7, 15

JFT 1959, s. 36 (keskustelukysymys)

Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 8/1973, s. 25-27

Alkio: Tuomarin tehtävistä käräjillä, s. 256-295, 309

Anttila - Heinonen: Rikos ja seuraamus, s. 219

Tauleri, JFT 1939, s. 598

Vahingonkorvaus:

Arti: Vahingonkorvauslaki, s. 222-224

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, s. 316- 321

Hoppu: Kanavointisäännöstä vahingonkorvausoikeudessa,
Kekkosen juhlajulkaisu, s. 345-355

Halila: Vahingonkorvausasioissa esille tulevia prosessuaalisia kysymyksiä, DL 1975, s. 253-265

Hallituksen esitys no 187/1973

Lakivaliokunnan mietintö no 5/1974

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.