Itä-Suomen HO 30.09.1980 PÄ-1038/80

Sakon muuntorangaistus

Sakotettu oli sen jälkeen, kun sakkojen sijasta oli määrätty muuntorangaistus (RL 7 luvun 8 a §:n 1 ja 3 mom.), maksanut sakot. Muuntorangaistus ei ollut esteenä yhteisen muuntorangaistuksen määräämiselle sellaisista ilmitulleista muista rikoksista tuomittujen sakkojen sijasta, joista rikoksista osa oli tehty ennen ensiksi mainitun muuntorangaistuksen määräämistä ja osa sen jälkeen.

Ks. RTpA 6 luvun 12 §:n 2 mom. (1076/79).

Ks. RikosrekisteriA 17 §

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.