Itä-Suomen HO 17.04.1980 TU-627/79

Työsopimuslaki - Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen

Yhtiö A oli keskeyttänyt sen vaatetustehtaan työnjohtotehtävissä toimineiden teknisten toimihenkilöiden työnteon ja palkanmaksun 24. - 25.3.1977 väliseksi ajaksi ilmoituksensa mukaan osaksi sillä perusteella, ettei toimihenkilöille voitu järjestää työtä tehtaan vaatetustyöntekijöiden 22. - 23.3.1977 toimeenpaneman niin sanotun osalakon johdosta, ja osaksi sillä perusteella, ettei yhtiö ollut ollut varma riittävän sähkön saannista tehtaalle 24.3.1977 alkavaksi ilmoitetun voimalaitos- ja sähkönjakelualan teknisten toimihenkilöiden lakon, jolla oli pyritty parantamaan myös vaatetusalan teknisten toimihenkilöiden palkka- ja työehtoja, vuoksi. Koska yhtiö ei ollut näyttänyt, että toimihenkilöt olisivat jääneet työtä vaille mainitun jo päättyneen vaatetustyöntekijäin osalakon vuoksi, kun ei ollut edes väitetty, että toimihenkilöiden työnteon keskeytyksen aikana tehtaan sähkön saanti sanotun voimalaitos- ja sähkönjakelualan lakon vuoksi olisi vähentynyt, ja kun niin ollen se seikka, että viimeksi mainitulla lakolla oli pyritty parantamaan myös vaatetusalan toimihenkilöiden palkka- ja työehtoja, oli asiaan vaikuttamaton, koskei puheena olevia toimihenkilöitä huolimatta siitä, että vaatetustyöntekijät olivat olleet lomautettuina 24. ja 25.3.1977, ollut määrätty säädetyllä tavalla lomautettaviksi ja kun toimihenkilöt olivat olleet yhtiön käytettävissä heidän kuitenkaan saamatta yhtiöstä riippuvasta syystä tehdä työtä, yhtiö velvoitettiin suorittamaan B:lle, jolle yhtiön toimihenkilöt olivat siirtäneet työpalkkasaatavansa, kyseiset työpalkkasaatavat 24. - 25.3.1977 väliseltä ajalta korkoineen.

Ks. KKO:1966-II-34, KKO:1977-II-24, KKO:1978-I-2, KKO:1978-I-3

Sarkko: Työoikeus. Yleinen osa, 1975, s. 119 ss.

Pekkanen: Työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä, s. 87-89

Pirkko K. Koskinen: Korkeimman oikeuden erään TSL 27.2 §:ia koskevan ratkaisun johdosta, LM 1977, s. 550 ss.

Pirkko K. Koskinen: Lakon vaikutuksesta työnhaluisten työntekijöiden oikeuteen saada palkkansa, DL 1978, s. 333, 335 ss.

Pirkko K. Koskinen: Lomauttamisen edellytyksistä, LM 1978, s. 128, 134

Komiteanmietintö, 1969 A 25, s. 43
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.