Itä-Suomen HO 18.12.1980 PÄ-611/80

Isyyden kumoaminen - Erittäin painava syy

Kun kantaja, joka oli viimeistään isyystutkimuksen yhteydessä saanut perustellun aiheen epäillä isyyttään, ei ollut pannut isyyden kumoamista koskevaa kannetta vireille viivytyksettä tämän jälkeen, sanotussa tutkimuksessa annettua hänen isyytensä 99,9 prosentin varmuudella poissulkevaa lausuntoa ja lapsen äidin myöhemmin tekemää tunnustusta ei yhdessäkään pidetty IsyysL 35 §:n 3 mom:ssa tarkoitettuna erittäin painavana syynä kanteen myöhäiselle nostamiselle.

Kysymyksessä myös IsyysVpL 9 §:n soveltaminen.

Ks. KKO:1978-II-148

Vrt. I-SHO:n T:TU-235/78

Savolainen: Lapsen asemaa koskevan lainsäädännön siirtymäsäännökset, DL 1976, s. 115 ss.

Hallituksen esitys n:o 90/74, s. 32 (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 23/75)

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.