Itä-Suomen HO 12.06.1980 TU-57/80

Työsopimuslaki - Sairausajan palkka

Työsopimusta tehtäessä noudatettavina olleet työehtosopimuksen säännökset sairausajan palkasta olivat tulleet työsopimuksen osana sen sisällöksi. Työntekijän sairastuttua työehtosopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeen hänellä oli oikeus saada palkkansa sairausajalta työehtosopimuksen mukaisella perusteella työehtosopimuksen sairausajan palkkaa koskeneen määräyksen oltua työntekijälle edullisempi kuin työsopimuslain vastaava määräys (TSL 28 § 1 mom.).

Kari-Pekka Tiitinen: Työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan, DL 1976, s. 76 ss.

Kaarlo Sarkko: Työoikeus. Yleinen osa, 1975, s. 211,
223, 277 ss.

Kaarlo Sarkko: Työehtosopimuksen määräysten oikeusvaikutukset

Jorma Vuorio: Työsuhteen ehtojen määräytyminen, 1955

Työsopimuslakikomitean mietintö 1969: A 25

Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta, n:o 228/1969

KKO:n ratkaisu:

Tuomio n:o 4397/80, A:6.5.1981: TSL 28 §:n 1 mom:n mukainen palkka olisi ollut 445,20 mk. Työehtosopimuksen 26 §:n 1 ja 2 mom:n mukaan työntekijälle tuleva sairausajan palkka olisi ollut, kun 21 päivän pituiseen ajanjaksoon on sisältynyt 15 työpäivää, 1.335,60 mk. Kun tästä vähennettiin sanottuun ajanjaksoon sisältyviltä 10 päivältä saatu sairausvakuutuslain mukainen päiväraha 478,10 mk, työnantajan maksettavaksi olisi jäänyt 857,50 mk eli 412,30 mk enemmän kuin TSL 28 §:n 1 mom:n mukaan.

Vaikka työnantaja ja työntekijä eivät olleet nimenomaisesti sopineet työehtosopimuksen määräysten noudattamisesta työehtosopimuksen 31.1.1976 tapahtuneen lakkaamisen jälkeen uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti, KKO katsoi, että ne työehtosopimuksen määräykset, joiden perusteella laskettu työntekijälle tuleva sairausajan palkka on suurempi kuin hänelle TSL 28 §:n 1 mom:n mukaan tuleva sairausajan palkka, ovat tulleet työehtosopimuksen voimassa ollessa tehdyn kysymyksessä olevan työsopimuksen ehdoiksi ja että näitä ehtoja on työntekijän työsuhteessa noudatettava työehtosopimuksettomana aikana. Näillä perusteilla KKO katsoi, ettei ollut esitetty syytä HO:n tuomion lopputuloksen muuttamiseen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.