Helsingin HO 08.10.1980 157

Huoneenvuokra - Työsuhdeasunto - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen peruste

Puolustusministeriö oli vuokrannut perheelliselle upseerille A:lle 56 m2:n suuruisen virkasuhdeasunnon. A oli sittemmin avioeronsa jälkeen jäänyt yksin asumaan sanottuun, ministeriön perheasunnoksi katsomaan huoneistoon, johon ministeriö halusi sijoittaa perheellisen virkamiehen. Ministeriö oli sen vuoksi irtisanonut vuokrasuhteen viitaten puolustuslaitoksessa noudatettavan kiinteistönhoito-ohjesäännön määräyksiin.

Helsingin AO, jossa ministeriö vaati irtisanomisperusteen toteamista lainmukaiseksi ja häätöä A:lle, on tuomiossaan 24.4.1980 lausunut, että irtisanomisen peruste oli lainmukainen ja vuokrasuhde oli siten päättynyt, ja sen vuoksi velvoittanut A:n muuttamaan huoneistosta.

A haki muutosta.

HO: Puolustusministeriön 21.12.1970 antamankiinteistönhoito-ohjesäännön mukaan ministeriö voi irtisanoa vuokralle virkasuhteen perusteella antamaansa huoneistoa koskevan vuokrasopimussuhteen muun muassa milloin ne olosuhteet, joihin perustuen asunto oli luovutettu asunnonhaltijalle, olivat oleellisesti muuttuneet ja paikkakunnalla oli huomattavaa puutetta puolustuslaitoksen asunnoista. Asiassa oli selvitetty, että ko. kaksi huonetta ja keittiön käsittävä 56 m2 suuruinen huoneisto oli luovutettu A:lle käytettäväksi perheasuntona, että A oli avioerostaan lähtien asunut yksin huoneistossa ja että Helsingissä oli huomattavaa puutetta puolustuslaitoksen perheasunnoista.
Koska ministeriö siten oli ollut oikeutettu irtisanomaan A:n vuokrasuhteen ja irtisanominen oli toimitettu laillisesti, HO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta.

Läsnä: Seppälä - Mäkelä - Nouro - Pohjola - Schalin

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.