Helsingin HO 11.06.1980 119

Huoneenvuokra - Huoneenvuokrasuhteen olemassaolo

A:n kuolinpesän osakkaat ovat B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertoneet, että Helsingin RO:n määrättyä asianajaja C:n pesänjakajana toimittamaan perinnönjaon 27.10.1977 kuolleen A:n jälkeen, C oli kuolinpesän osakkaiden tietämättä vuokrannut 14.9.1978 kirjallisella vuokrasopimuksella B:lle kuolinpesälle kuuluvan asuinhuoneiston. Koska huoneiston vuokraaminen ei ollut kuulunut pesänjakajan toimivaltaan ja koska kuolinpesän osakkaiden ja B:n kesken ei siten ollut syntynyt vuokrasuhdetta, kuolinpesän osakkaat ovat vaatineet, että B velvoitettaisiin häädön uhalla muuttamaan huoneistosta.

AO on tuomiossaan 23.1.1980 lausunut, että C oli oikeuden määrämänä pesänjakajana vuokrannut ko. huoneiston B:lle sitten kun huoneiston aikaisemman vuokralaisen vuokrasuhde oli päättynyt.
C:llä ei ollut ollut pesänjakajana valtuutusta vuokrata huoneistoa. Koska kuitenkin vuokratulot olivat tulleet kuolinpesän tilille ja sen hyväksi ja kun huoneistoa koskeva vuokrasuhde oli jatkunut häiriintymättä yli vuoden ajan asian vireille tuloon saakka ja kun kuolinpesän osakkaiden oli näin ollen katsottava hyväksyneen mainitun vuokrasuhteen, AO on hylännyt kanteen.

A:n kuolinpesän osakkaat hakivat muutosta.

HO: C oli pesänjakajan toimessaan vuokrannut huoneisotn B:lle.
Vuokrasopimuksen mukaan vuokra oli suoritettava kuolinpesällä olleelle karttuvalle talletustilille. C:n laiminlyötyä erinäisiä pesänjakajalle kuuluvia tehtäviä RO oli 25.10.1979 vapauttanut hänet pesänjakajan toimesta sanottuun toimeen sopimattomana sekä määrännyt hänen tilalleen uudeksi pesänjakajaksi asianajaja D:n. Pesän osakkaat olivat ilmoittaneet, että he olivat saaneet tietää C:n suorittamasta vuokrauksesta vasta sen jälkeen kun D oli 5.11.1979 saanut C:ltä haltuunsa pesää koskevat asiakirjat. HO katsoi, ettei C:llä ollut ollut pesänjakajan toimessaan oikeutta vuokrata huoneistoa. Kuolinpesän osakkaiden ei ollut asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen katsottava tienneen tai pitäneen tietää kerrotusta vuokrauksesta tai vuokrien maksamisesta mainitulle talletustilille, jonka vastakirja oli ollut C:n hallussa, ennenkuin C oli vapautettu pesänjakajan toimesta ja uusi pesänjakaja määrätty.
Sen vuoksi ja kun kuolinpesän osakkaat eivät olleet senkään jälkeen, kun he olivat saaneet kerrotut seikat tietoonsa, hyväksyneet ko. vuokrasopimusta vaan päinvastoin panneet vireille B:n häätöä koskevan kanteen, HO kumosi AO:n tuomion ja velvoitti B:n muuttamaan huoneistosta.

Läsnä: Poukka - E. Luova - Piira - Pohjola - Kaarni

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.