Helsingin HO 16.04.1980 45

Huoneenvuokra - Vuokravelkomus - Aviopuolisot vuokralaisina

Vuokranantajan kanteesta Helsingin AO on yksipuolisella tuomiollaan 20.9.1979 velvoittanut aviopuolisot A:n ja B:n yhteisvastuullisesti suorittamaan vuokranantajalle erinäisiä maksamattomia vuokria vuoden 1978 syys- ja joulukuun väliseltä ajalta, vuoden 1979 tammi- ja huhtikuulta sekä heinä- ja syyskuulta.
Lisäksi AO totesi A:n ja B:n menettäneen vuokraoikeutensa ja velvoitti heidät muuttamaan huoneistosta. B haki AO:ssa takaisinsaantia pyytäen vuokranantajan vaatimuksen hylkäämistä häntä vastaan perusteettomana vuoden 1979 vuokria koskevalta osalta sillä perusteella, että hän oli irtisanonut vuokrasopimuksen omalta kohdaltaan 30.10.1978 päättymään 30.11.1978 ja että hän oli muuttanut huoneistosta 8.11.1978 A:n jäädessä asumaan huoneistoon.

AO on tuomiossaan 7.1.1980 todennut, että B:n ja vuokranantajan välinen vuokrasuhde oli irtisanomisen johdosta päättynyt 30.11.1978. Koska B:n ei ollut muutoinkaan katsottava olleen vastuussa vuokrien maksamisesta 30.11.1978 jälkeiseltä ajalta, AO vapautti B:n maksamasta vuokria sanotusta ajankohdasta lukien.

Vuokranantaja haki muutosta vaatien, että B velvoitettaisiin yhteisvastuullisesti A:n kanssa suorittamaan sille 20.9.1979 julistetussa yksipuolisessa tuomiossa lausutut maksamattomat vuokrat.

HO: Ei syytä muuttaa AO:n tuomiota muulla tavoin kuin että B velvoitettiin oman suostumuksensa mukaan maksamaan AO:n tuomiossa mainittujen vuokrien lisäksi vuokraa myös joulukuulta 1978.

Läsnä: Poukka - Mäkelä - Piira - Pohjola - Kaarni

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.