Helsingin HO 30.04.1980 42

Huoneenvuokra - Vuokran palauttaminen

A ja B ovat C:tä ja D:tä sekä E:tä F:ää vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertoneet, että A ja B olivat vuokranneet C:ltä ja D:ltä 1.8.1977 lähtien kaksi huonetta ja keittokomeron käsittävän 39 m2 suuruisen asuinhuoneiston 750 mk kuukausivuokrasta, johon vuokraan sisältyi korvaus puhelimen ja lämpimän veden käytöstä. E ja F olivat 26.4.1979 tehdyllä kauppakirjalla ostaneet huoneiston hallintaan oikeuttavat osakeet C:ltä ja D:ltä. A ja B olivat 1.5.1979 lähtien maksaneet huoneistosta E:lle ja F:lle vuokraa 725 mk kuukaudessa.
Viimeksi mainittujen välinen vuokrasuhde oli sittemmin irtisanomisen johdosta päättynyt 31.7.1979. Kun huoneiston vuokra oli olennaisesti ylittänyt vuokra-arvoltaan samanveroisista huoneistoista paikkakunnalla maksetun kohtuullisen käyvän vuokran A ja B ovat vaatineet, että C ja D velvoitettaisiin palauttamaan heille heidän liikaa maksamana vuokrana 1.8.1977 ja 30.4.1979 väliseltä ajalta 350 mk kuukaudelta eli yhteensä 7.350 mk ja E ja F 1.5. ja 31.7.1979 väliseltä ajalta 325 mk kuukaudelta eli yhteensä 975 mk korkoineen.

AO on tuomiollaan 3.12.1979 hylännyt kanteen todeten, että vuokra tosin oli ylittänyt vuokra-arvoltaan vastaavasta huoneistosta maksettavan kohtuullisen käyvän vuokran, mutta kun vuokrasuhde oli jo päättynyt ja kanne oli pantu vireille vasta päättymisen jälkeen, syytä liikaa perityn vuokran palauttamiseen ei ollut.

A ja B hakivat muutosta.

HO: Huoneistosta peritty vuokra on olennaisesti ylittänyt vuokra-arvoltaan samanveroisista huoneistoista paikkakunnalla maksetun kohtuullisen käyvän vuokran, jonka HO katsoi olleen ilman puhelimesta suoritettua korvausta 525 mk kuukaudelta.
Tämän vuoksi ja huomioon ottaen vuokrasuhteen kestoajan, HO velvoitti C:n ja D:n yhteisvastuullisesti sekä E:n ja F:n yhteisvastuullisesti palauttamaan A:lle ja B:lle yhteisesti liikaa maksettuna vuokrana, C:n ja D:n kohtuulliseksi katsotuilta 3 kuukaudelta 600 mk sekä E:n ja F:n kohtuulliseksi harkitulta 1 kuukauden ajalta 200 mk.

Läsnä: Poukka - Mäkelä - Piira - Pohjola - Kaarni

Eri mieltä oleva jäsen Kaarni hyväksyi esittelijän ehdotuksen, jossa lausuttiin, että kohtuullinen käyvä vuokra huoneistosta olisi ilman puhelimesta suoritettua korvausta ollut 525 mk kuukaudessa. Maksettu vuokra ja kohtuullinen käypä vuokra huomioon ottaen asiassa olisi syytä liikaa perityn vuokran palauttamiseen 3 kuukauden ajalta. Kun palautuksen kuitenkin tulee kohdistua vuokra-ajan päättymistä välittömästi edeltäneeseen aikaan ja siten tässä tapauksessa yksinomaan E:hen ja F:ään, joita ei asiassa ilmenneet asianhaarat huomioon ottaen ole velvoitettava suorittamaan vuokranpalautusta, ei ole syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta, jolla vuokran palauttamista koskeva kanne on hylätty.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.