Helsingin HO 02.04.1980 35

Huoneenvuokra - Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa - Alivuokrasuhteeseen liittyviä oikeuskysymyksiä

A:n kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 12.11.1979 lausunut, että A oli vuokrannut B:lle huoneiston 1.7.1972 lukien. B oli irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 31.1.1979. C, joka oli jo tuolloin asunut huoneistossa ja jolla ei ollut vuokrasuhdetta A:n kanssa, oli jäänyt asumaan huoneistoon. C oli Helsingin HO:n tuomiolla 4.7.1979 velvoitettu muuttamaan häädön uhalla huoneistosta. C oli muuttanut elokuussa 1979 ja jättänyt huoneiston jälkeensä täysin siivoamattomaan kuntoon.
Lisäksi C asuessaan huoneistossa oli hoitanut sitä huonosti, rikkonut ikkunalaudan ja maalannut huoneiston seinät tapetin päälle räikeillä väreillä. Asiassa ei ollut näytetty, että B olisi hoitanut asuntoa huonosti. AO on sen vuoksi velvoittanut C:n suorittamaan vahingonkorvauksena A:lle siivouksesta ja sängyn poiskuljetuksesta 200 mk ja huoneiston korjauskuluina 500 mk. A:n kanne B:tä vastaan hylättiin.

A ja C hakivat muutosta.
HO: A:n ja C:n kesken ei ole ollut vuokrasuhdetta, vaan vuokrasuhde on ollut A:n ja B:n välinen. Kun B:n on edellä sanotun nojalla katsottava olevan A:han nähden vastuussa niistä huoneistolle aiheutetuista vahingoista, jotka on katsottava tehdyn ennen B:n vuokrasuhteen päättymistä 31.1.1979, HO vapautti C:n velvollisuudesta suorittaa A:lle huoneiston korjauskuluista tuomittua 500 mk:n korvausta ja velvoitti B:n suorittamaan A:lle korvauksena huoneistolle aiheutetuista vahingoista, jotka HO katsoi tehdyksi B:n päävuokrasuhteen aikana, vaaditut 1.650 mk sekä sängyn kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset 40 mk.

Läsnä: Poukka - Mäkelä - Piira - Pohjola - Kaarni

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.