Hovrättsavgöranden: 1980

Kouvolan HO 19.02.1980 1308/79
Menettämisseuraamus - Ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen harjoittaminen ilman lupaa
Itä-Suomen HO 19.02.1980 PÄ-2092/79
Viranomaisen erehdyttäminen - Petos
Itä-Suomen HO 19.02.1980 PÄ-22/80
Julkinen huvitilaisuus
Rovaniemen HO 15.02.1980 36/80
Vahingonkorvaus - Korvausvelvollisuus - Löytöpalkkio
Vaasan HO 14.02.1980 23/80
Konkurssi - Etuoikeus
Rovaniemen HO 05.02.1980 550/79
Syyte - Syytesidonnaisuus - Ideaalikonkurrenssi
Helsingin HO 30.01.1980 423
Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntimenettely - Asianosainen - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen toimittaminen
Helsingin HO 30.01.1980 452
Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen peruste - Huoneisto työntekijän käyttöön
Rovaniemen HO 29.01.1980 513/79
Rikosten yhtyminen - Jatkettu rikos
Itä-Suomen HO 29.01.1980 PÄ-1617/79
Asianomistaja - Kirjanpitorikos
Rovaniemen HO 29.01.1980 372/79
Rikoksen yritys - Kelvoton yritys - Yritys
Itä-Suomen HO 25.01.1980 PÄ-1976/79
Maksuton oikeudenkäynti - Yleinen oikeusavustaja - Palkkio
Rovaniemen HO 24.01.1980 516/79
Menettämisseuraamus - Liikennelupa - Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne
Rovaniemen HO 23.01.1980 432/79
Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntikulut
Helsingin HO 16.01.1980 450a
Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku - Jutun palauttaminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.