Itä-Suomen HO 13.11.1979 PÄ-1599/78

Vahingonkorvauslaki - Kanavointisäännös

Rakennustyömaalla alaurakoitsijana toimineen yhtiön työnjohtaja tuomittiin työmaalla työssä olleen henkilön loukkaannuttua työtapaturmassa rangaistukseen yksin teoin tehdyistä työturvallisuuslain säännösten rikkomisesta ja ruumiinvamman tuottamuksesta. Kun työnjohtaja ei ollut aiheuttanut työntekijän loukkaantumista tahallaan, hän oli VahL 6 luvun 2 §:n mukaan vastuussa työntekijälle aiheutuneista vahingoista vain siitä määrästä, jota ei voitu saada vahingosta VahL 3 luvun 1 §:n 1 mom:n mukaan vastuussa olevalta työnjohtajan työnantajalta.

Työnjohtajaan kohdistettu vahingonkorvausvaatimus hylättiin ennenaikaisena.

KKO:n päätös n:o 2354a/79

KKO:1979-II-80: Työnantaja oli haastettu juttuun vain kuultavaksi. Vaatimus hylättiin ennenaikaisena, kun ei ollut näytetty, ettei korvausta voitu saada työnantajalta.

Ks. I-SHO:n T:PÄ-455/78.

Vrt. I-SHO:n T:PÄ-1538/76.

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, 1977, ss. 142-144, 177-178, 318-320

Saxén: Skadeståndsrätt, 1975, ss. 168-169

Hoppu: Kanavointisäännöstä vahingonkorvausoikeudessa,
Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen, 1975, ss. 345-355

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 2848/80, A:10.6.1981 ( KKO:1981-II-76 ): "Vahingonkorvauslaki (Kanavointi; VahL 6:2) Yhtiön työnjohtajaa vastaan ajetussa rikosjutussa, johon myös yhtiö työnantajana oli haastettu vastaajaksi, edellinen oli tuomittu rangaistuksen yksin teoin tehdyistä työturvallisuuslain säännösten rikkomisesta ja ruumiinvamman tuottamuksesta. Tuomitessaan yhtiön työnantajana suorittamaan vammautuneelle työntekijälle vahingonkorvausta HO oli hylännyt työnjohtajaan kohdistetun korvausvaatimuksen ennenaikaisena. KKO velvoitti työnjohtajan korvaamaan vammautuneen vahingosta kohtuulliseksi harkitun määrän siinä tapauksessa, ettei työnantajan maksettavaksi tuomittuja korvauksia saataisi perityksi."

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.