Itä-Suomen HO 09.11.1979 PÄ-1261/79

Tie

A oli käyttänyt usean vuoden ajan B:n omistamalle kiinteistölle johtavaa tietä kuljettamalla sitä pitkin hevosajoneuvolla kotitarvepuuta. Tie kulki erään toisen tilan alueella ja oikeus tehdä se toisen kiinteistön kautta perustui v. 1970 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuksen mukaan vain B:llä ja hänen sopimuskumppanillaan ja tämän perheenjäsenillä oli oikeus käyttää tietä. A ei ollut syyllistynyt rangaistavaan tekoon käyttäessään tuota, vain sopimukseen perustuvaa tietä, johon sovellettiin vain YksitTieL 21 §:ää ja 11 lukua. Koska A oli kuitenkin saanut tietä edellä sanotuin tavoin käyttäessään perusteetonta etua tien rakentaneen B:n kustannuksella, A velvoitettiin suorittamaan B:lle korvausta saamastaan perusteettomasta edusta.

YksitTieL 1, 8 ja 21 §

Zitting - Rautiala: Esineoikeuden oppikirja, 1971, s. 205

Koski: Laki yksityisistä teistä, s. 8-9

Wiiala: Yksityiset tiet, s. 10-12, 65-67

Honkasalo: Suomen rikosoikeus, Erityinen osa I 2, s. 75-76

Hakulinen: Velvoiteoikeus I, s. 376

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.