Itä-Suomen HO 22.11.1979 TU-130/79

Ulosottolaki - Täytäntöönpanon kieltäminen

Käsitellessään huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa häätöä koskevaa juttua, jossa RO oli huoneistossa vietetyn pahantapaisen elämän takia julistanut vastajan menettäneeksi vuokraoikeutensa ja velvoittanut hänet heti omalla kustannuksellaan tapahtuvan häädön uhalla muuttamaan huoneistosta, HO kirjeellään (no 1046/19.3.1979) vastaajan pyynnöstä UL 3 luvun 12 §:n 2 mom:n nojalla kielsi RO:n päätöksen täytäntöönpanon.

Ks. KKO:1975-II-41.

Ks. I-SHO:n T:TU-326/78.

Hallituksen esitys eräiksi muutoksiksi ja lisäyksiksi ulosottoviranomaisen toimittamaa täytäntöönpanoa ja ulosotto-oikeudellisia turvaamistoimenpiteitä koskevaan lainsäädäntöön. Vuoden 1972 valtiopäivät n:o 24 s. 6 s.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.