Helsingin HO 04.07.1979 98

Huoneenvuokra - Huoneenvuokrasuhteen olemassaolo

A on B:tä vastaan Helsingin AO:ssa ajamassaan kanteessa kertonut, että hän oli vuokrannut B:lle asuinhuoneiston. B oli ottanut huoneistoon alivuokralaissuhteen perusteella asumaan C:n. B:n muutettua pois huoneistosta C oli jäänyt siihen edelleen asumaan, vaikka hänen alivuokrasuhteeseen perustunut oikeutensa huoneiston hallintaan oli päättynyt samanaikaisesti kuin päävuokralaisen B:n vuokrasuhde. Sen vuoksi A on vaatinut, että C velvoitettaisiin muuttamaan huoneistosta.

AO on tuomiossaan 7.2.1979 lausunut, että huoneisto oli ollut noin 5 vuoden ajan C:n yksinomaisessa käytössä. Kun A:n oli katsottava sanotusta seikasta tietäneen tai hänen olisi ainakin pitänyt siitä tietää, A:n ja C:n välille oli syntynyt vuokrasuhde. Sen vuoksi AO hylkäsi kanteen.

A haki muutosta.

HO: Asiassa on selvitetty, että C on vuonna 1972 muuttanut huoneistoon alivuokralaiseksi. B on talonkirjanotteen mukaan asunut huoneistossa 11.10.1974 saakka, jolloin hän on muuttanut pois. C on kuitenkin B:n muutosta huolimatta maksanut vuokransa A:lle B:n nimellä osoitettuna A:n asioita hoitaneen pankin notariaattiosastolle. Mainittu notariaattiosasto on puolestaan toimittanut A:n puolesta kaikki vuokrasuhteeseen liittyvät ilmoitukset ja tiedonannot B:n nimellä ko. huoneiston osoitteeseen. A on ilmoittanut vasta 6.11.1978 päivätyllä asuntoyhtiön hänelle lähettämällä kirjeellä saaneensa tiedon, ettei B enää asunut huoneistossa, vaan että siellä asui C. B on 27.12.1978 allekirjoittamallaan irtisanomisilmoituksella sanonut hänen ja A:n välisen päävuokrasopimuksen irti päättymään 31.1.1979. Tähän nähden HO katsoi, ettei A:n joka oli kiistänyt tietäneensä C:n asumisesta huoneistossa, ollut näytetty tietäneen sanotusta seikasta. A:n ja B:n välinen vuokrasuhde oli irtisanomisen johdosta päättynyt 31.1.1979. Koska A:n ja C:n kesken ei siten ollut syntynyt vuokrasuhdetta eikä C ollut näyttänyt tehneensä A:n kanssa muullakaan tavoin sopimusta huoneistossa asumisestaan ja kun hänen alivuokrasuhteeseen perustunut oikeutensa huoneiston hallintaan oli päättynyt samana ajankohtana kuin päävuokralaisen B:n vuokrasuhde eli siis 31.1.1979, HO velvoitti C:n muuttamaan huoneistosta.

Läsnä: Seppälä - Iirola - Piira - Pohjola - Kaarni

Eri mieltä oleva jäsen Pohjola katsoi, että koska A:n oli jutussa ilmenneet olosuhteet huomioon ottaen katsottava tietäneen, että huoneisto oli ollut C:n yksinomaisessa käytössä AO:n mainitseman ajan ja hänen ja C:n välille oli siten syntynyt vuokrasuhde, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomion loppu- tulosta.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.