Hovrättsavgöranden: 1979

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-151

Turun HO 03.05.1979 PÄ-3736
Välimiesmenettely - Välityssopimus
Itä-Suomen HO 03.05.1979 TU-99/79
Irtaimen kauppa - Laji- vai erityisesineen kauppa
Itä-Suomen HO 27.04.1979 PÄ-333/79
Välitystuomion täytäntöönpano
Itä-Suomen HO 27.04.1979 PÄ-391/79
Viranomaisen erehdyttäminen
Itä-Suomen HO 27.04.1979 PÄ-128/79
Ulosottolaki - Ulosottoapulaisen toimen täyttäminen
Itä-Suomen HO 27.04.1979 PÄ-2182/78
Elatusapu
Turun HO 27.04.1979 TU-169
Oikeusvoima - Isyyslaki
Itä-Suomen HO 27.04.1979 PÄ-542/79
Rikosten yhtyminen
Itä-Suomen HO 26.04.1979 TU-662/78
Ulosottolaki - Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen - Vuokratun karjan tuotto
Kouvolan HO 24.04.1979 PÄ-447/79
Tieliikennerikos - Moottoriajoneuvoasetus 17 § 3
Itä-Suomen HO 24.04.1979 PÄ-470/79
Muutoksenhakuintressi
Itä-Suomen HO 24.04.1979 PÄ-197/79
Kavallus - Kavallus vai petos
Itä-Suomen HO 20.04.1979 PÄ-675/79
Humalatilan tutkimuskulut
Kouvolan HO 18.04.1979 TU-52/79
Maksuton oikeudenkäynti - Kulujen korvaus ja palkkio - Avioero
Itä-Suomen HO 10.04.1979 PÄ-39/79
Kotirauhan rikkominen - Vahingonteko
Itä-Suomen HO 05.04.1979 TU-20/79
Pesänjakajan määrääminen
Itä-Suomen HO 29.03.1979 PÄ-36/79
Tuomioistuimen toimivalta - Takaisinsaanti ulosottoon osituksen perusteella
Itä-Suomen HO 29.03.1979 TU-394/78 II
Konkurssi - Kuittaus
Itä-Suomen HO 29.03.1979 TU-531/78
Holhouslaki - Holhoustoimen jakaminen - Huollon erottaminen muusta holhouksesta
Helsingin HO 28.03.1979 33
Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen päättymisajankohta - Liikehuoneisto - Vuokravelkomus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-151

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.