Turun HO 08.12.1978 TU-961

Isyyslaki - Lapsen äidin elatusapu ja synnytyskulujen korvaus - Lain ajallinen ulottuvuus

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen äiti oli lapsen syntyessä ja kanteen vireilletullessa voimassa olleen avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaan vaatinut makaajan velvoittamista suorittamaan elatusapua häntä itseään varten sekä korvausta synnytyskuluista. Isyyslain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 11 §:n mukaan isyyslakia on sovellettava myös silloin, kun lapsi on syntynyt ennen lain voimaantuloa ja myöskin lainvoimaantullessa vireillä olevaan, avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaista elatusvelvollisuuden määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Kun isyyslakiin tai lapsen elatuksesta annettuun lakiin ei sisälly säännöksiä lapsen äidille maksettavasta elatusavusta ja synnytyksestä aiheutuvien kulujen korvauksesta sekä kun kaikki lapsen tarvitsemasta hoidosta aiheutuvat kustannukset on lapsen elatuksesta annetun lain mukaan otettava huomioon lapsen elatusapua määrättäessä, hylättiin lapsen äidin kanne äidille vaadittua elatusapua ja synnytyskulujen korvausta koskevalta osalta.

Läsnä: Salmio - Hartela - Pellinen Esittelijä: Vuori

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 1803/15.5.1980: Lausunnon antaminen muutoksenhakulupa-anomuksesta rauennut peruutuksen vuoksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.