Kouvolan HO 21.11.1978 PÄ-428/78

Haitan ja viivytyksen tuottaminen rautatien käyttämisessä - Raideliikennejuopumus - Virkamiehen juopumus

Veturinkuljettaja ja veturinlämmittäjä olivat olleet virantoimituksessa juopuneina ja kuljettaneet pikajunaa Helsingistä Hämeenlinnaan. Tästä oli aiheutunut junan lähdön myöhästyminen Hämeenlinnasta 26 minuuttia. Lisäksi junaan oli jouduttu hankkimaan toinen kuljettaja ja koneapulainen. Sanotun vähäisen viivästymisen ja haitan katsottiin sisältyvän raideliikennejuopumukseen ja veturinkuljettaja ja -lämmittäjä tuomittiin yhdellä teolla tehdyistä raideliikennejuopumuksesta ja virkamiehen juopumuksesta.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.