Helsingin HO 27.12.1978 411

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen päättymisajankohta - Vuokran korottaminen - Liikehuoneisto

Kiinteistöyhtiö A on B:tä vastaan Helsingin AO:ssa ajamassaan kanteessa kertonut, että A oli vuokrannut B:ltä hallirakennuksen 9.595 mk kuukausivuokrasta. Molemminpuolinen irtisanomisaika oli 6 kuukautta ensimmäisen irtisanomispäivän ollessa kesäkuun viimeinen päivä 1976, minkä jälkeen irtisanomispäivä oli kunkin vuoden kesäkuun viimeinen päivä. Vuokran tarkistus suoritettiin valtioneuvoston antaessa siitä suosituksensa ja jomman kumman osapuolen tarkistusta vaatiessa. A oli kirjeellä 18.11.1976 ilmoittanut B:lle vuokrasopimukseen viitaten korottavansa vuokran 10.007 markaksi kuukaudessa 1.3.1977 alkaen. B oli 20.12.1976 kirjallisesti irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 31.1.1977 ilmoittaen irtisanomisen perusteeksi mainitun vuokrankorotuksen sekä laiminlyönyt suorittaa 9.595 mk kuukausivuokran helmi-kesäkuulta 1977. Koska irtisanominen oli lakiin perustumaton ja vuokrasuhde olisi seuraavana sovittuna irtisanomispäivänä 30.6.1977 voitu irtisanoa päättymään aikaisintaan 31.12.1977, A joka oli onnistunut vuokraamaan kysymyksessä olevat tilat edelleen uusille vuokralaisille vain 8.932 mk kuukausivuokrasta ja vasta 1.6.1977 lukien, on vaatinut, että B velvoitettaisiin suorittamaan maksamatta olevat vuokrat helmi-toukokuulta 1977.

AO on tuomiossaan 16.3.1978 lausunut, että irtisanominen oli lainmukainen ja vuokrasuhde oli päättynyt sen perusteella 31.1.1977. B ei niin ollen ollut velvollinen suorittamaan vaadittuja vuokria.

A haki muutosta.

HO: B:llä on ollut mainitun vuokrankorotusvaatimuksen johdosta, vaikka se ei olisi johtanutkaan vuokrankorotukseen, HVL 49 a §:n nojalla oikeus sopimuksen irtisanomiseen. Tämän vuoksi HO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota tältä osin.

Läsnä: Poukka - Seppälä - Iirola - Pohjola - Kaarni

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.