Helsingin HO 26.10.1977 214

Huoneenvuokra - Kohtuuton ehto - Liikehuoneisto

Asuntoyhtiö A:n B:tä vastaan ajamasta kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 23.3.1977 lausunut, että A oli 1.9.1962 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut B:lle 25 vuodeksi A:n omistaman rakennuksen kellarikerroksessa olevan n. 700 m2:n suuruisen hallin käytettäväksi myyntivarastona 12.000 nykymarkan vuosivuokrasta, mikä vuokra oli hintaneuvoston vuokrajaoston suostumuksella 1.5.1971 lukien korotettu 3 markkaan m2:ltä kuukaudessa. Kun vuokraa ei voitu ilman vuokralaisen suostumusta korottaa ja vuokran määrää koskeva sopimusehto siten, huomioon ottaen yleisen kustannustason kohoaminen, rahan arvon aleneminen ja vuokra-ajan pituus, oli muodostunut A:han nähden kohtuuttomaksi, AO on HVL 48 §:n 1 mom. nojalla vuokran määrää koskevaa sopimusehtoa sovittelen vahvistanut vuokran määräksi 8 mk m2:ltä kuukaudessa 1.2.1977 alkaen.

A ja B hakivat muutosta.

HO: Ei muuta muutosta kuin että vuokra vahvistettiin siinä mainituksi 8 markaksi m2:ltä kuukaudessa 1.4.1977 lukien.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Iirola - Wiias - Pohjola

Eri mieltä olevat jäsenet Iirola ja Seppälä, jotka hyväksyen esittelijän ehdotuksen totesivat, että B oli vuokrasopimusta tehtäessä saanut silloista käypää vuokraa alhaisemman vuokran muodossa edun, joka silloisissa olosuhteissa ei ollut A:han nähden kohtuuton vaan kohtuuttomuus oli syntynyt myöhemmin AO:n tuomiossa kerrotuista syistä. Tähän nähden vuokran määrää soviteltaessa oli vuokra vahvistettava jonkin verran käypää vuokraa alhaisemmaksi eli 6 markaksi m2:ltä kuukaudessa 1.4.1977 alkaen.

A pyysi muutoksenhakulupaa KKO:lta.

KKO 8.10.1981 ( KKO:1981-II-126 ): Myöntäen muutoksenhakuluvan KKO tutki asian ja katsoi, ettei ollut syytä muuttaa HO:n tuomiota.

Läsnä: Salervo - Heinonen - Takala - Nybergh - Winqvist

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.