Helsingin HO 09.11.1977 201

Huoneenvuokra - Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa

Yhtiö B oli vuokrannut kiinteistöyhtiö A:lta kellarikerroksessa olevan huoneen ja pesutuvan työhuoneena käytettäväksi.
Maistraatti oli kuitenkin kieltänyt vuokratilojen käytön työhuoneina, koska tilat talon piirustuksissa oli merkitty varastotiloiksi, ellei käyttötarkoituksen muutokselle saatu lupaa.
Koska kielto käyttää tiloja sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen oli johtunut siitä, ettei A ollut hankkinut käyttötarkoituksen muutoslupaa, B on Helsingin AO:ssa vaatinut A:n velvoittamista suorittamaan vahingonkorvausta.

AO on tuomiossaan 4.4.1977 todennut, että A oli hakenut muutoslupaa, mutta kun sitä ei ollut määräpäivään mennessä saatu, B oli muuttanut tiloista. Koska B oli ollut selvillä siitä, että tiloja käytettiin vahvistetun käyttötarkoituksen vastaisesti, AO hylkäsi kanteen.

B haki muutosta.

HO: A ei ollut nimenomaisesti taannut eikä sen ollut katsottava taanneen B:lle, että tämä saisi jatkuvasti käyttää tiloja työhuoneina, ja kun A ennen maistraarin kieltopäätöksessä asetetun määräajan päättymistä oli hakenut lupaa käyttötarkoituksen muutokselle ja asia oli ollut maistraatissa vireillä B:n muuttaessa pois tiloista, HO katsoi, ettei A ollut menettelyllään tai laiminlyönnillään aiheuttanut B:lle vahinkoa. Sen vuoksi AO:n tuomion lopputulosta ei muutettu.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Iirola - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.