Helsingin HO 15.06.1977 99

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen päättymisajankohta - Vuokrasuhteen lakkaamisen toteaminen - Aviopuolisot vuokralaisina

A oli 3.4.1964 vuokrannut B:lle 15.4.1964 ja 31.3.1969 väliseksi ajaksi ja sen jälkeen yhden vuoden pituiseksi vuokrakaudeksi kerrallaan asuinhuoneiston. A oli 28.10.1976 B:n vaimolle C:lle tiedoksi annetulla kirjallisella ilmoituksella irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 31.1.1977, koska hän tarvitsi huoneiston tyttärensä perheen käyttöön asuntona.

A:n kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 24.2.1977 lausunut, että vuokrasopimus oli, huomioon ottaen että C:llä oli asemansa perusteella katsottava olevan oikeus B:n puolesta ottaa vastaan irtisanomisilmoitus, irtisanottu laillisesti ja sen peruste oli selvitetty. AO on, katsoen kuitenkin vuokrasopimuksen irtisanomispäiväksi sen vuokrakautta koskevan ehdon vuoksi vain kunkin maaliskuun viimeisen päivän, HVL 37 §:n 2 kohdan, 37 a §:n 1 mom. ja 47 §:n 2 mom. sekä HVL:n muuttamisesta 13.11.1970 annetun lain voimaantulosäännöksen nojalla todennut vuokrasuhteen irtisanomisen perusteella lakkaavan 30.6.1977. B haki muutosta.

HO: A on voinut irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään vain 3 kuukauden kuluttua irtisanomispäivänä pidettävästä kunkin maaliskuun 31 päivästä. Koska A siitä huolimatta on pannut kanteensa vireille jo ennen irtisanomispäivää eli 31.3.1977, mistä myös on ollut seurauksena, että B ei ole saanut käyttää hyväkseen oikeuttaan irtisanomispäivästä luettavassa määräajassa vastustaa irtisanomisen perustetta, HO hylkäsi kanteen.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Iirola - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.