Helsingin HO 31.08.1977 95

Huoneenvuokra - Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa - Liikehuoneisto

Yhtiö B on kiinteistöyhtiö A:ta vastaan ajamassa kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että B oli vuodesta 1950 alkaen harjoittanut A:lta vuokraamassaan liikehuoneistossa kahvilaliikettä.
A oli vuonna 1976 irtisanonut vuokrasopimuksen, koska yhtiön suurin osakkeenomistaja tarvitsi tilat omaan käyttöönsä.
Vastaavan liikehuoneiston saaminen oli osoittautunut B:lle mahdottomaksi. B oli omalla kustannuksellaan suorituttanut huoneistossa perusparannus- ja korjaustöitä, jotka olivat lisänneet huoneiston arvoa vuokrahuoneistona. Näiden töiden kustannuksista oli vielä poistamatta 32.000 mk. Kun irtisanomista oli pidettävä vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena ja muutoinkin kohtuuttomana B on vaatinut A:n velvoittamista suorittamaan sille korvauksena asiakaspiirin menetyksestä 80.000 mk ja huoneiston arvoa lisäävistä korjauksista aiheutuneista kustannuksista 32.000 mk.

AO on tuomiossaan 14.2.1977 katsonut, ettei irtisanomisen perustetta ollut pidettävä vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena tai muutoin kohtuuttomana, ja sen vuoksi hylännyt kanteen.

B haki muutosta.

HO: Koska irtisanomista sillä perusteella, että B oli vuodesta 1950 alkaen huoneistossa harjoittanut kahvilaliikettä, joka irtisanomisen johdosta liikettä varten sopivan muun huoneiston puuttumisen johdosta oli ollut pakko lopettaa, oli pidettävä vuokralaiseen nähden kohtuuttomana, HO velvoitti A:n suorittamaan B:lle korvauksena asiakaspiirin menettämisestä 20.000 mk.

Läsnä: af Hällström - Iirola - Multia - Wiias - Pohjola

A pyysi muutoksenhakulupaa KKO:lta.

KKO 27.10.1980 päätös n:o 3183: Ei muutoksenhakulupaa.

Läsnä: Heinonen - Takala - Lehtonen

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.