Helsingin HO 16.11.1977 72

Huoneenvuokra - Vuokraoikeuden menettäminen - Vuokrahuoneiston edelleen luovutus

Kiinteistöyhtiö A on B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että B, joka suullisen vuokrasopimuksen nojalla oli asunut A:n omistamassa asuinhuoneistossa, oli A:n marraskuun alkupuolella 1976 saaman tiedon mukaan luvatta luovuttanut huoneiston toisten henkilöiden käytettäväksi sekä jättänyt vuokrat kahdelta kuukaudelta maksamatta. Sen vuoksi A on vaatinut, että B:n todettaisiin menettäneen vuokraoikeutensa ja hänet velvoitettaisiin muuttamaan huoneistosta.

AO on tuomiossaan 24.1.1977 katsonut jääneen näyttämättä, että B olisi ilman vuokranantajan lupaa tapahtuneella vuokraoikeuden siirtämisellä menettänyt vuokraoikeutensa. Sen vuoksi ja koska pankkisiirron välityksin yhtiön tilille oli maksettu 30.9.1976 lokakuun ja 4.11.1976 marraskuun vuokra vuodelta 1976, AO on hylännyt kanteen.

A haki muutosta.

HO: Asiassa on selvitetty, että A on, todettuaan marraskuun alkupuolella 1976 että sen B:lle vuokraaman 3 huonetta ja keittiön käsittävän n. 135 m2 suuruisen asuinhuoneiston vuokrat oli suorittanut eräs huoneistossa asuva muu henkilö omissa nimissään, 23.11.1976 AO:een antamassaan haastehakemuksessa, jossa vastaajaksi oli merkitty A:n veli, huoneistossa myös asunut C, jota yhtiö oli luullut, B:n oleskellessa talossa vain harvoin, suullisen vuokrasopimuksen sen kanssa tehneeksi sopimuspuoleksi, vaatinut C:n vuokraoikeuden toteamista menetetyksi, koska huoneisto oli luovutettu ilman vuokranantajan lupaa siinä alivuokralaisina asuville henkilöille. C:n ilmoitettua AO:n istunnossa, että huoneistoa koskeva vuokrasopimus oli tehty B:n kanssa, A on 13.12.1976 AO:een annetussa haastehakemuksessa kohdistanut kanteen B:hen. A on myös palauttanut loka-marraskuulta 1976 alivuokralaisen nimissä suoritetut vuokrat ilmoittaen maksun perusteen sille tuntemattomaksi.
Vuokrat suorittanut henkilö ei ole kuitenkaan ottanut palautettua määrää vastaan eikä liioin ole asiakirjojen mukaan ilmoittanut tehneensä suoritusta B:n hyväksi. A:n on siten katsottava kuukauden kuluessa siitä kun se sai varman tiedon, että B oli ilman sen lupaa luovuttanut huoneiston toiselle, irtisanoneen vuokrasopimuksen B:lle toimitetulla haasteella.
Tämän vuoksi HO totesi B:n menettäneen vuokraoikeutensa ja velvoitti hänet jättämään huoneiston A:n hallintaan.

Läsnä: af Hällström - Multia - Kuhlefelt - Wiias - Pohjola

Eri mieltä olevat jäsenet Pohjola ja Kuhlefelt katsoivat näyttämättä jääneen, että B olisi luovuttanut useampia kuin puolet huoneistoon kuuluvista huoneista toisten henkilöiden käytettäväksi tahi että luovutuksesta olisi aiheutunut A:lle B:n vuokranantajana huomattavaa haittaa, minkä vuoksi he näillä ja AO:n esittämillä perusteilla totesivat, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.