Vaasan HO 09.11.1976 1095/76

Tuomioistuimen toimivalta - Yleinen tuomioistuin vai vesioikeus?

Vesijohtoverkostossa olleen veden pilaamista ja tästä aiheutuneiden vesijohdon siirtämiskustannusten korvaamista koskeva kanne kuului yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. - Koska ei ollut väitettykään, että vahingonkorvausvaatimus perustuisi vesilaissa tarkoitettuun pohjaveden pilaamiseen, vaan kysymyksessä oli suljetussa vesijohtoverkostossa olevan veden pilaaminen ja tästä aiheutuneiden vesijohdon siirtämiskustannusten korvaaminen ja kun asian tutkiminen näin ollen, ottaen huomioon vesilain 14 luvun 1 ja 7 §:n säännökset, kuului kihlakunnanoikeuden toimivaltaan, hovioikeus palautti jutun kihlakunnanoikeuteen, joka oli katsottuaan, että asia oli käsiteltävä vesiasiana, jättänyt sen tutkittavaksi ottamatta.

Vrt. KKO:1975-II-27

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 20.12.1974/977.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.