Turun HO 07.10.1976 PÄ-2595

Vahingonkorvaus - Eduntasoitus

Kuolemantuottamuksen johdosta lapsia varten suoritettavaa elatusapua määrättäessä oli otettava huomioon heille kansaneläkelain ja työntekijäin eläkelain nojalla maksettavat perhe-eläkkeet.

Läsnä: Kulmala - Larkiomaa (apuj.) - Nikula (apuj.+esittelijä)

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 829/16.3.1979; ann. 12.6.1979

Selostus: KKO, jossa asianomistajapuoli haki muutosta, myönsi muutoksenhakuluvan. HO:n mainitsemin perustein ja ottaen huo- mioon lapsen elatuksesta 5.9.1975 annetun lain säännökset KKO muutti HO:n päätöstä vain siten, että lapsia varten heidän äidilleen maksettavaksi tuomitut elatusavut muutettiin kuu- kausittain lapsille itselleen suoritettaviksi elatusavuiksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.