Helsingin HO 24.11.1976 361

Huoneenvuokra - Vuokraoikeuden menettäminen - Vuokrahuoneiston edelleen luovutus

A on B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että hän oli lokakuussa 1967 vuokrannut B:lle huoneiston.
Maaliskuussa 1976 A oli saanut tietää, että B oli ilman hänen lupaansa luovuttanut huoneiston eräälle toiselle henkilölle. A oli sen vuoksi 24.3.1976 irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 1.4.1976. AO:ssa A on vaatinut B:n velvoittamista vuokraoikeutensa menettäneenä luovuttamaan huoneiston A:n hallintaan.

B:n vastustettua kannetta sillä perusteella, että hän oli edelleen kirjoilla huoneistossa ja maksoi siitä vuokran ja että A oli jo syksyllä 1975 saanut tietää huoneistossa asuvan toisen henkilön, AO on tuomiossaan 17.5.1976 lausunut, että huoneistossa oli A:n tieten asunut syksystä 1975 saakka toinen henkilö. Koska A ei ollut siitä tiedon saatuaan ryhtynyt toimenpiteisiin säädetyssä määräajassa ja hän siten oli menettänyt oikeutensa vaatia B:tä muuttamaan tuon perusteen nojalla, AO on hylännyt kanteen.

A haki muutosta.

HO: Koska B on ilman A:n lupaa luovuttanut huoneiston toiselle henkilölle eikä hän ole näyttänyt A:n saaneen tietoa luovutuksesta aikaisemmin kuin kuukautta ennen A:n toimittamaa vuokrasopimuksen irtisanomista ja B on siten menettänyt vuokraoikeutensa, HO velvoitti B:n luovuttamaan huoneiston A:n hallintaan.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Multia - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.