Helsingin HO 06.10.1976 336

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen peruste - Erittäin painava syy irtisanomisperusteena

Yliopiston kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 14.6.1976 lausunut, että yliopisto oli irtisanonut omistamassaan huoneistossa asuneen lehtori A:n vuokrasopimuksen päättymään ilmoittaen irtisanomisen syyksi tarvitsevansa huoneistonvuokra-asuntoon oikeutetun ulkomaalaislehtorin käyttöön asuntona. Kun irtisanominen oli tapahtunut laillisesti ja sen peruste oli näytetty toteen, AO on vahvistanut, että vuokrasopimus oli päättynyt.

A haki muutosta.

HO: Huoneisto tosin olisi yliopistolle tarpeen käytettäväksi irtisanomisilmoituksessa mainittuun tarkoitukseen yliopiston ulkomaalaisen viranhaltijan asuntona, mutta koska A, joka asuu huoneistossa, on myöskin virkasuhteessa yliopistoon eikä irtisanomiselle näin ollen ole näytetty olevan HVL 37 §:n 2 kohdassa tarkoitettua erittäin painavaa syytä, kanne hylättiin.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Lakovaara - Wiias - Pohjola

Eri mieltä oleva jäsen Wiias katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.