Helsingin HO 31.12.1975 228

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen peruste - Erittäin painava syy irtisanomisperusteena

Ylioppilaskuntien Liiton kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 28.8.1975 lausunut, että liitto oli vuokrannut ylläpitämästään ylioppilaskodista huoneen B:lle yhden lukuvuoden ajaksi eli siten, että vuokrasuhde päättyi ilman eri irtisanomista 31.5.1975. Liiton laiminlyötyä HVL 6 §:n 2 momentissa mainitun ilmoituksen, vuokrasuhde oli jatkunut irtisanomista edellyttävänä. Liitto oli sen vuoksi 28.5.1975 irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 31.8.1975 ja ilmoittanut irtisanomisen syyksi mm., että opiskelija-asunnot oli tarkoitettu vuokrattaviksi kullekin vuokralaiselle lukuvuodeksi kerrallaan, mikä vuokrasuhteen lyhytaikaisuus oli selvästi mainittu vuokrasopimuksessa.
Koska asuntoon oli ylioppilaskodissa noudatettua menettelyä soveltaen valittu B:n tilalle uusi vuokralainen 1.9.1975 lähtien sekä koska B:lle ennen irtisanomista myönnetyn lukuvuotta 1975-1976 koskevan asumisoikeuden oli katsottava rauenneen B:n kieltäydyttyä ilman hyväksyttävää syytä allekirjoittamasta liiton esittämää kirjallista vuokrasopimusta, jonka ehdot olivat olleet samat kuin muillakin vuokralaisiksi hyväksytyillä ja joita ei voitu pitää kohtuuttomina, sekä koska ylioppilaskotitoiminnan tarkoituksenmukainen ja tasapuolinen harjoittaminen edellytti liiton asunnonjakoperusteiden ja -päätösten noudattamista AO on, kun irtisanomiseen oli katsot tava olleen HVL:n mukainen erittäin painava syy, velvoittanut B:n viimeistään 1.9.1975 muuttamaan huoneesta.

B haki muutosta.

HO: Ei muutosta.

Läsnä: af Hällström - Leistén - Multia - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.