Helsingin HO 10.12.1975 193

Huoneenvuokra - Vuokran korottaminen - Korotuksen voimaantulo - Työsuhdeasunto

Kaupunki on A:ta vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että A:n maksettua hallinnassaan olleesta kaupungin omistamasta talonmiehen asunnosta vuokraa 31.5.1974 saakka 335 mk kuukaudessa, kaupungin palkkalautakunta oli 22.5.1974 korottanut vuokran 1.6.1974 lukien 453 markkaan ja 1.9.1974 lukien 480 markkaan kuukaudessa. A ei ollut suostunut maksamaan korotettua vuokraa, vaan oli maksanut vuokran entisen suuruisena poismuuttoonsa 15.9.1974 saakka. Sen vuoksi kaupunki on vaatinut A:n velvoittamista suorittamaan maksamatta jääneet vuokrat.

AO on tuomiossaan 8.5.1975 lausunut jääneen näyttämättä, että A olisi saanut tiedon vuokrankorotuksesta 2 kuukautta ennen uuden vuokran voimaanastumista, ja sen vuoksi HVL 49 §:n nojalla hylännyt kanteen.

Kaupunki haki muutosta.

HO: Koska kaupunki ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että ko. asunto olisi sellainen työsuhdeasunto, johon sovelletaan valtion virkamiesasuntojen vuokrien määräämismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, HO tällä ja AO:n mainitsemilla perusteilla katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

Läsnä: Seppälä - Leistén - Multia - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.