Helsingin HO 29.10.1975 187

Huoneenvuokra - Laittomasti korotetun vuokran palauttaminen

A ja B ovat C:tä vastaan ajamassaan kanteessa Espoon AO:ssa kertoneet, että he olivat havaittuaan Helsingin Sanomien 1.8.1974 ilmestyneessä numerossa "Vuokralle tarjotaan" alaotsikon "Asuntoja" alla ilmoituksen Espoossa sijaitsevan kaksi huonetta ja keittiön käsittävän pinta-alaltaan 70 m2:n suuruisen huoneiston tarjoamisesta vuokralle, soittaneet ilmoituksessa olleeseen puhelinnumeroon, minkä jälkeen samana päivänä huoneiston omistaja C oli esitellyt heille huoneistoa asuinhuoneistona.
Kun A ja B olivat ilmoittaneet olevansa halukkaita vuokraamaan huoneiston, oli C esittänyt heille allekirjoitettavaksi valmiiksi kirjoittamansa sopimuksen, jonka mukaan huoneiston vuokra tuli olemaan 700 mk kuukaudessa ja vuokraaja, jolla sopimuksessa tarkoitettiin vuokralaisia, vakuutti, että huoneistoa tullaan käyttämään vain toimistona. A ja B, jotka olivat ymmärtäneet vuokraajalla tarkoitetun vuokranantajaa, olivat allekirjoittaneet sopimuksen ja muuttaneet huoneistoon asumaan. Sittemmin oli selvinnyt, että huoneiston edellinen vuokralainen oli maksanut oli maksanyt vuokraa vain 472 mk kuukaudessa. A ja B ovat sen vuoksi vaatineet C:n velvoittamista palauttamaan heille vuokrasuhteen alusta 1.8.1974 alkaen huoneiston vuokran 472 markan ja laittomasti 700 markkaan korottamansa kuukausivuokran erotuksen 228 markkaa muuttopäivään saakka.

AO on tuomiossaan 26.2.1975 lausunut, että A ja B olivat vuokranneet C:ltä ko. asuinhuoneiston toimistona käytettäväksi, mutta tosiasiallisesti käyttäneet sitä asuntona ja että he olivat tästä asunnosta maksaneet vuokraa 700 mk kuukaudessa.
Koska oli jäänyt näyttämättä, että vuokra olisi olennaisesti ylittänyt vuokra-arvoltaan samanveroisista huoneistoista paikkakunnalla maksetun kohtuullisen käyvän vuokran, AO on hylännyt kanteen.

A ja B hakivat muutosta.

HO: C oli vuokratessaan asuinhuoneiston A:lle ja B:lle sopinut näiltä perittäväksi vuokraa 700 mk kuukaudessa vaikka edellinen huoneistossa asunut vuokralainen oli maksanut vuokraa 472 mk kuukaudessa. Sen vuoksi ja kun C ei ollut saattanut vuokran korotusta oikeuden vahvistettavaksi eikä näin ollen HVL 47 b §:n mukaan olisi saanut periä huoneistosta vuokraa yli edellisen vuokralaisen maksaman määrän, C velvoitettiin HVL 48 a §:n nojalla palauttamaan A:lle ja B:lle yhteisesti 1.8.1974 ja 28.2.1975 välisenä aikana liikaa perimänsä vuokrat 1.596 mk sekä mitä hän 1.3.1975 jälkeen oli A:lta ja B:ltä perinyt yli 472 markan kuukaudessa.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Multia - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.