Helsingin HO 03.12.1975 171

Huoneenvuokra - Vuokraoikeuden menettäminen - Vuokrahuoneiston edelleen luovutus - Perusteettoman edun palautus

Säätiö A on B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että A oli 16.10.1974 vuokrannut B:lle omistamansa liikehuoneiston 1.875 mk kuukausivuokraa vastaan. Helmikuun 1975 loppupuolella A oli saanut tietää, että B oli 29.10.1974 vuokrannut huoneiston edelleen eräälle yhtiölle 2.250 mk kuukausivuokrasta perien viimeksi mainitulta yhtiöltä vuoden vuokran etukäteen. Kun B:llä ei ollut ollut A:n lupaa edelleen vuokraukseen A on, samalla kun se on vaatinut B:n velvoittamista vuokraoikeutensa menettäneenä luovuttamaan huoneiston A:n hallintaan, vaatinut että B tuomittaisiin vahingonkorvauksena taikka perusteettoman edun palautuksena suorittamaan A:lle perimänsä ja A:lle suorittamansa vuokran erotuksena 8 kuukaudelta yhteensä 3.000 mk.

AO on tuomiossaan 10.6.1975 lausunut, että B oli menettänyt vuokraoikeutensa vuokraamalla huoneiston luvatta edelleen, mutta jääneen näyttämättä, että B perimällä huoneistosta vuokraa enemmän kuin mitä hän itse maksoi, olisi aiheuttanut A:lle vahinkoa tai saanut A:n kustannuksella sellaista etua, josta hän olisi A:lle palautusvelvollinen. Sen vuoksi AO on velvoittanut B:n luovuttamaan huoneiston A:n hallintaan, mutta hylännyt A:n korvausvaatimuksen.

A ja B hakivat muutosta.

HO: Koska B vuokraamalla A:n luvatta huoneiston edelleen oli loukannut A:n oikeutta määrätä huoneiston hallinnasta ja hankkinut A:n omaisuutta hyväksi käyttäen perusteetonta etua A:n kustannuksella perimänsä korkeamman vuokran ja itse suorittamansa alemman vuokran erotuksen muodossa, B velvoitettiin suorittamaan A:lle perusteettoman edun palautuksena 3.000 mk.

Läsnä: Poukka - Seppälä - Haltia - Wiias - Pohjola

Eri mieltä oleva jäsen Poukka katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.