Helsingin HO 08.10.1975 161

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen toimittaminen

A:n kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 26.2.1975 lausunut, että A oli kirjallisesti irtisanonut omistamassaan huoneistossa vuokrasopimuksen nojalla asuneen B:n vuokrasuhteen päättymään ilmoittaen irtisanomisen syyksi sen, että hän tarvitsi huoneiston poikansa käyttöön. Irtisanomisilmoituksessa ei ollut mainittu vuokrasuhteen päättymisajankohtaa. AO on katsonut irtisanomisen tapahtuneen laillisesti ja velvoittanut B:n muuttamaan.

B haki muutosta.

HO: Koska A irtisanoessaan B:n vuokrasuhteen ei ole irtisanomisilmoituksessa maininnut vuokrasuhteen päättymisajankohtaa, irtisanominen on HVL 34 §:n 2 mom. mukaan mitätön.
Sen vuoksi HO hylkäsi kanteen.

Läsnä: af Hällström - Virtamo - Lakovaara - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.